Get Adobe Flash player

Okategoriserade

Årsmötet framflyttat till 27 maj

P.g.a. Coronarestriktionerna har vi beslutat att flytta fram årsmötet till den 27 maj.

Städdagen har vi av samma skäl beslutat ställa in.

Inget varmvatten 9/3 – Åtgärdat

Den värmepump som tillverkar varmvatten i vår bergvärmeanläggning har gått sönder.
Varmvatten produceras i begränsad omfattning med backupsystemet via elpatron, men det är vikitgt att spara på varmvattnet tills det är åtgärdat.

Reparatör kommer på morgonen 10/3 för att felsöka och laga pumpen.

Uppdatering:

Rörfirman har på morgonen felsökt och bytt en del i anläggningen som gått sönder och varmvattnet är nu tillbaka.

Kallelse till årsmöte

Årsmöte

BRF Flygbåten håller ordinarie föreningsstämma

torsdagen den 29 april 2021 klockan 19.00
Plats: Föreningslokalen, Hägernäsvägen 9

Kallelse med årsmöteshandlingar delas ut till alla medlemmar ca 2 veckor innan årsmötet.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på den ordinarie föreningsstämman, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 29 mars.

Varje röstberättigad äger en röst. Ingen får genom fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Endast den som själv är medlem, får genom fullmakt rösta för en annan.

Med reservation för eventuella ändringar pga pandemisituationen.

mvh

Styrelsen

Kanalomläggning av TV5 och TV12

Telenor har flyttat ett par kanaler måndag 9 nov 2020.
Det verkar behövas göra en kanalsökning på digitalboxarna för att hitta dem. (Detta berör INTE de analoga kanalerna)Telenor
Vi gör en liten förändring för Kanal 5 och TV12 
Måndag den 9:e november utför vi en kanalomläggning för Kanal 5 och TV12. Det gör vi för att du ska få en bättre bild, ljudkvalité och upplevelse. Ändringen sker automatiskt i din tv-box och du behöver inte göra något. 
Skulle kanalerna bete sig konstigt, starta bara om boxen. Om det fortfarande inte fungerar, kan du behöva göra en kanalsökning. Mer information om detta hittar du på telenor.se/kanalomlaggning. 
Hälsningar, 
Telenor

Läs mer
Behöver du hjälp? Mitt Telenortelenor.se
Kontakt Kontakta oss Hitta butik

Årsmötet uppskjutet

OBS! Årsmötet framflyttat pga Coronaviruset

Pga de extraordinära omständigheterna kring COVID19-pandemin, har vi i samråd med SBC, beslutat att skjuta upp årsmötet ca två månader.

Detta för att minimera risken för onödig smittspridning.

Vi återkommer med ett exakt datum senare

/Styrelsen

Städdag 28 oktober

Vi kommer att ha en gemensam städdag då vi vårdar föreningens gemensamma ytor den 28 oktober.

 

Vi börjar med samling vid föreningsgaraget (längst bort mot containern) kl 10 och gör ett uppehåll kl 12 för fika och korvgrillning.

 

 

 

mvh

Styrelsen