Parkering

Kölista för önskemål om p-plats och garage administreras av styrelsen.

Det finns tre parallella köer:

  1. Vanligt P-plats
  2. P-plats med el-stolpe
  3. Garage

Meddela dina önskemål skriftligen eller via e-post till styrelsen.

Observera och respektera att det endast är tillåtet att stanna utanför portar i samband med i- och urlastning i övrigt gäller parkerings-förbud utanför samtliga portar. Uttryckningsfordon och större transporter bl.a. sopbilen måste kunna komma fram.

De som inte hyr egen P-plats är hänvisade till den allmänna parkeringen på vändplanen eller längs trottoaren från Preem-macken till Hägernäsvägen 5.

Täby kommuns parkerings regler här >>