Om Hägernäs

Hägernäs (59°27′2″ N18°7′13″ Ö) är en del av Täby kommun. Kommundelen, som ligger i östra Täby och gränsar till Österåker, har 2512 invånare (2003).

Omnämns första gången som Hegrenes 1539, uppkallat efter de hägrar som häckade vid Stora Värtan. Hägernäs var arrendegård under Rydboholm under 1500-talet. Under 1700-talet fanns här en vattenkvarn. Folket på Hägernäs rodde in till Stockholm för att hämta stadsbornas tvätt.

Inte långt från Hägernäs ligger Rönninge by, ett kultuellt friluftscenter som lockar både kommunborna och utomstående, särskilt vid midsommar. Byn var bebodd redan på yngre järnålder. Stationen Hägernäs, på Roslagsbanan mellan Viggbyholm och Rydbo, invigdes 1917.
F 2 Hägernäs, egentligen F 2 eller Kungl Roslagens flygflottilj, (flygkår), var en tidigare marinflygflottilj inom svenskaflygvapnet, belägen i Hägernäs i Täby utanför Stockholm.

Området präglades länge av flygkåren, F 2 Hägernäs. Det var flygvapnets enda kår för sjöflygplan. Det gamla kårområdet har bebyggts med ett sjönära bostadsområde, Hägernäs Strand, med omkring 600 lägenheter.

En TP78 Norduyn Norseman framför hangarerna på F2

Historik

F 2 var den enda av flygvapnets flottiljer som saknade rullbana eftersom den var en sjöflygflottilj. Från hangarerna rullades planen rakt ut i sjön. Till förbandets område hörde även Tornön i viken utanför kårens område. Tornön användes för militär övningsverksamhet, bl.a. utbildning i sprängtjänst.

Under 1960- och 1970-talet bestod verksamheten huvudsakligen av markutbildning. KAS/M, som var flygvapnets Kadett- och AspirantSkola (Marklinjen), samt korpral- och furirskola för blivande underbefäl i STRIL-tjänst inom Flygvapnet. Vid förbandet fanns även STRILS, som var Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola.

Mellan 1948 och 1958 fanns flygvapnets från början tre stycken Tp 47Canso (Catalina) baserade på F 2. En av de tre Catalinorna sköts ned av ryskt jaktflyg då spaning bedrevs efter den försvunna DC-3. De två kvarvarande Catalinorna ombaserades därefter till F 8 Barkarby där de tjänstgjorde fram till 1966.

De två Catalinorna har hela natten den 16 juni utan framgång sökt efter DC-3an. Sökområdet har på grund av vind och strömförhållanden allteftersom flyttats norrut och de båda planen befann nästan tio mil norr om den plats DC-3an troligen var då man förlorade kontakten. Kl. 04.09 fick F 2 på Hägernäs ett meddelande från ena Catalinaplanet: ”Skenanfall av två MIG-plan.” Två minuter senare kom ett nytt meddelande: ”Vi är beskjutna med spårljus, 20 mm. Det slår till höger.” 04.15 kommer det ett meddelande från den andra Catalinan: ”Jag är beskjuten och träffad flera gånger.” 04.20 hade planet skadats så illa att det tvingades nödlanda. Besättningen på det västtyska lastfartyget Münsterland, som bevittnat hela händelsen, plockade upp flygplanets besättning. Alla överlevde, men piloten Carl Olof Arbin och navigatören Ove Engberg sårades.

Flottiljområdet är numera bostadsområde. En av hangarerna har bevarats och renoverats för användning som parkeringshus för bilar.

Övrigt

På F 2 fanns också FRAS (Flygvapnets radarskola). Där utbildades bland annat personal inom stridsledning (av flyg) och luftbevakning. Detta skedde med hjälp av för den tiden mycket modern och avancerad teknisk utrustning. Åren 1951-61 fanns även Flygvapnets Väderskola på F 2.

Viktiga årtal F2

1919 – Vinterflygskola bildas.

1926 – Andra flygkåren bildas.

1936 – Kungl. Upplands flygflottilj bildas den 1 juli 1936.

1936 – Namnbyte den 1 september till Kungl. Roslagens flygflottilj.

1949 – Marinflyget avvecklas den 30 juni och flottiljen omorganiseras till en flygkår bestående av flygräddning och skolförband.

1959 – Flygverksamheten upphör vid flygkåren och verksamhet bedrivs endast vid kvarvarande skolor.

1963 – Flygvapnets väderskola (VÄDS) överförs till F 12 Kalmar.

1972 – Den 29 maj beslutades det genom försvarsbeslutet 1972 att flygkåren ska avvecklas.

1974 – Den 30 juni avvecklas Kungl. Roslagens flygkår och all verksamhet upphör eller omlokaliseras.

Flottiljemblemet bestod av Upplands landskapsvapen, men det fanns aldrig på några flygplan tillhörande F2. Efter nedläggningen användes vapnet av F16 Uppsala.

[Källa – Wikipedia]