Get Adobe Flash player

Styrelsen

Styrelsen BRF Flygbåten 2021

Kerstin Jansson, ordförande

Kirsi Andersons, vice ordförande

Johan Hugogård, sekreterare

Percy Jansson, ledamot

Emil Sandelius, ledamot

Björn Eriksson, suppleant

Alexander Delis, suppleant

e-post till styrelsen

Rolf Silfverskiöld, av föreningen vald revisor
Christer Holmström revisorsuppleant

Felanmälan Emil Sandelius 070-732 84 45

Valberedning:

Anders Bremö, sammankallande
Claes Tägtlund