Styrelsen

Styrelsen BRF Flygbåten 2024

Lena Staf, ordförande

Kirsi Andersons, vice ordförande

Johan Hugogård, sekreterare

Percy Jansson, ledamot

Emil Sandelius, ledamot

Björn Eriksson, suppleant

Kerstin Jansson, suppleant

e-post till styrelsen

Rolf Silfverskiöld, av föreningen vald revisor
Christer Holmström revisorsuppleant

Felanmälan Emil Sandelius 070-732 84 45

Valberedning:

Claes Tägtlund, sammankallande
Anders Bremö