Get Adobe Flash player

Styrelsen

Styrelsen BRF Flygbåten 2018

Kerstin Jansson, ordförande

Kirsi Andersons, vice ordförande

Johan Hugogård, sekreterare

Percy Jansson, ledamot

Emil Sandelius, ledamot

Björn Eriksson, suppleant

e-post till styrelsen

Rolf Silfverskiöld, av föreningen vald revisor
Madeleine Lindstein, revisorssuppleant

Felanmälan Anders Bremö 070-846 33 88

Valberedning:

Anders Bremö, sammankallande
Göran Reinsson