Årsmöte

Ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Flygbåten kommer att hållas torsdagen 26 april kl 19.00 i föreningslokalen.

Årsmöteshandlingar delas ut i brevlådorna senast 2 veckor innan årsmötes.

Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda i styrelsebrevlådan HV1 senast 8 dagar före årsstämman.