Infoblad sep -22

OVK-åtgärder

Ett antal lägenheter befanns ha brister vid OVK-kontrollen. Dessa kommer att åtgärdas under v40-42. Berörda lägenheter blir aviserade om tillträde, nyckelhantering osv.

Trasig fläkt i port 7

Fläktmotorn i port 7 har havererat och vi väntar på en ny. Denna kommer att installeras så fort den dyker upp.

Dåliga ekonomiska tider

Som de flesta förhoppningsvis har noterat har bränsle, el och räntor ökat kraftigt sista tiden och mer ökningar förväntas.

Vi har fortfarande rätt bra marginaler, och vi behöver för närvarande inte höja avgifterna.

MEN vi vill att alla hjälps åt att vara sparsamma med varmvatten, uppvärmning och gemensam el etc. för att minska effekterna av detta.

Fönster

Styrelsen har inlett arbete med att sondera och planera för fönsterbyte i föreningen.

Det ekonomiska läget kan dock påverka när detta kan komma att genomföras.

Stamspolning och OVK i juni

Röranalys AB kommer att på uppdrag av styrelsen utföra stamspolning samt OVK i alla lägenheter i början av juni, och kommer då att behöva tillträde till alla lägenheter.

Separata aviseringar med mer detaljerad info kommer att göra av Röranalys.

Brunt kranvatten

Just nu kan det förekomma att det finns brunt vatten i våra kranar.

Detta är rost och beror på att de utfört arbeten på det kommunala vattnet och gäller hela Hägernäsområdet.

Kommunen är inkopplad och får ni brunt vatten, bör det försvinna om man spolar en stund.

Avbrott i TV och internet sön 12/9 -Åtgärdat

pga ett strömavbrott är vi tillfälligt utan internet och TV sedan 17.20.

Telenor jobbar på att lösa problemet som drabbar halva Täby. De beräknar ha tjänsterna tillbaka runt kl 22 i kväll.

Det kan förekomma att säkringar i tvättstugor eller liknande lokalt påverkats. Ring felanmäl i så fall.

Tvättmaskinen i port 1 trasig – Åtgärdat

Tvättmaskinen har havererat och reparationen blir för dyr, så vi byter ut den mot en ny maskin som kommer att installeras i början på juni. Under tiden hänvisar vi till tvättstugan i port 5, där stortvättmaskinen finns. Det är en särskild nyckel till den och du kan kvittera ut en egen kopia, av styrelsen, om du inte redan har en.
Kontakta Percy Jansson för nyckelutlämning 0730292314

Inget varmvatten 9/3 – Åtgärdat

Den värmepump som tillverkar varmvatten i vår bergvärmeanläggning har gått sönder.
Varmvatten produceras i begränsad omfattning med backupsystemet via elpatron, men det är vikitgt att spara på varmvattnet tills det är åtgärdat.

Reparatör kommer på morgonen 10/3 för att felsöka och laga pumpen.

Uppdatering:

Rörfirman har på morgonen felsökt och bytt en del i anläggningen som gått sönder och varmvattnet är nu tillbaka.