Välkommen på utedag 12 maj

Söndag den 12 maj från kl 10, träffar vi våra grannar och gör något gemensamt för vår utemiljö.

Verktyg och redskap finns vid föreningsgaraget, intill elavfallsrummet längst bort i 1A-D.

Korvgrillning och fika vid föreningslokalen på baksidan av port 9 vid 12-tiden.

Varmt välkomna

/Styrelsen

Avgiftshöjningar

P.g.a ökade kostnader för el, bränsle och räntor, kommer vi att vara tvungna att höja månadsavgifterna med 10 % från 1 juli i år.

Höjningar av parkeringar, garage, lokaler mm. kommer också att ske.

Detta kommer att presenteras på årsmötet, men vi vill förvarna alla i god tid.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, så behövs du.

Kontakta oss via styrelsen@flygbaten.se

mvh
/Styrelsen

Ändringar i bostadsrättslagen

OBSERVERA!

Från 1 januari 2023 gäller ändringar i bostadsrättslagen, vilket påverkar bl.a. röstlängden på årsmötet, samt att många fler förändringar eller renoveringar i lägenheterna måste sökas och få tillstånd av styrelsen.
Ni kan läsa mer om ändringarna på t.ex. SBC:s hemsida:
https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/skarpare-regler-kring-upplatelseavtal-arsredovisningar-och-medlemmars-rostratt-i-bostadsrattsforeningar-fran-1-januari-2023/

Årsmöte 25 maj

BRF Flygbåten håller ordinarie föreningsstämma

torsdagen den 25 maj 2023 klockan 19.00
Plats: Föreningslokalen, Hägernäsvägen 9

Kallelse med årsmöteshandlingar delas ut till alla medlemmar ca 2 veckor innan årsmötet.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på den ordinarie föreningsstämman, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 25 april.

Varje röstberättigad äger en röst. Endast EN röstberättigad medlem per lägenhet räknas.

Med reservation för eventuella ändringar pga pandemisituationen o.dyl.

OBSERVERA!

Från 1 januari 2023 gäller ändringar i bostadsrättslagen, vilket påverkar bl.a. röstlängden på årsmötet, samt att många fler förändringar eller renoveringar i lägenheterna måste sökas och få tillstånd av styrelsen.
Ni kan läsa mer om ändringarna på t.ex. SBC:s hemsida:
https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/skarpare-regler-kring-upplatelseavtal-arsredovisningar-och-medlemmars-rostratt-i-bostadsrattsforeningar-fran-1-januari-2023/

Länken kommer att finnas på vår hemsida:

www.flygbaten.se

mvh

Styrelsen

Infoblad sep -22

OVK-åtgärder

Ett antal lägenheter befanns ha brister vid OVK-kontrollen. Dessa kommer att åtgärdas under v40-42. Berörda lägenheter blir aviserade om tillträde, nyckelhantering osv.

Trasig fläkt i port 7

Fläktmotorn i port 7 har havererat och vi väntar på en ny. Denna kommer att installeras så fort den dyker upp.

Dåliga ekonomiska tider

Som de flesta förhoppningsvis har noterat har bränsle, el och räntor ökat kraftigt sista tiden och mer ökningar förväntas.

Vi har fortfarande rätt bra marginaler, och vi behöver för närvarande inte höja avgifterna.

MEN vi vill att alla hjälps åt att vara sparsamma med varmvatten, uppvärmning och gemensam el etc. för att minska effekterna av detta.

Fönster

Styrelsen har inlett arbete med att sondera och planera för fönsterbyte i föreningen.

Det ekonomiska läget kan dock påverka när detta kan komma att genomföras.

Stamspolning och OVK i juni

Röranalys AB kommer att på uppdrag av styrelsen utföra stamspolning samt OVK i alla lägenheter i början av juni, och kommer då att behöva tillträde till alla lägenheter.

Separata aviseringar med mer detaljerad info kommer att göra av Röranalys.

Brunt kranvatten

Just nu kan det förekomma att det finns brunt vatten i våra kranar.

Detta är rost och beror på att de utfört arbeten på det kommunala vattnet och gäller hela Hägernäsområdet.

Kommunen är inkopplad och får ni brunt vatten, bör det försvinna om man spolar en stund.

Avbrott i TV och internet sön 12/9 -Åtgärdat

pga ett strömavbrott är vi tillfälligt utan internet och TV sedan 17.20.

Telenor jobbar på att lösa problemet som drabbar halva Täby. De beräknar ha tjänsterna tillbaka runt kl 22 i kväll.

Det kan förekomma att säkringar i tvättstugor eller liknande lokalt påverkats. Ring felanmäl i så fall.