Avgiftshöjningar

P.g.a ökade kostnader för el, bränsle och räntor, kommer vi att vara tvungna att höja månadsavgifterna med 10 % från 1 juli i år.

Höjningar av parkeringar, garage, lokaler mm. kommer också att ske.

Detta kommer att presenteras på årsmötet, men vi vill förvarna alla i god tid.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, så behövs du.

Kontakta oss via styrelsen@flygbaten.se

mvh
/Styrelsen

Infoblad sep -22

OVK-åtgärder

Ett antal lägenheter befanns ha brister vid OVK-kontrollen. Dessa kommer att åtgärdas under v40-42. Berörda lägenheter blir aviserade om tillträde, nyckelhantering osv.

Trasig fläkt i port 7

Fläktmotorn i port 7 har havererat och vi väntar på en ny. Denna kommer att installeras så fort den dyker upp.

Dåliga ekonomiska tider

Som de flesta förhoppningsvis har noterat har bränsle, el och räntor ökat kraftigt sista tiden och mer ökningar förväntas.

Vi har fortfarande rätt bra marginaler, och vi behöver för närvarande inte höja avgifterna.

MEN vi vill att alla hjälps åt att vara sparsamma med varmvatten, uppvärmning och gemensam el etc. för att minska effekterna av detta.

Fönster

Styrelsen har inlett arbete med att sondera och planera för fönsterbyte i föreningen.

Det ekonomiska läget kan dock påverka när detta kan komma att genomföras.

Information från Telenor angående TV-kanalerna

Här är en liten guide för hur du ska göra om kanalerna saknas. 

Jag kan inte se mina tv-kanaler, vad beror det på?

Vi jobbar just nu med att förbättra din tv-upplevelse. Det betyder vissa förändringar för kunder som har fiber- eller kabel-tv.

För dig som har fiber-tv

Vi har flyttat dina hd-kanaler så att de ligger längst fram i din kanallista. Det betyder att du lättare får tillgång till dina hd-kanaler. Samtidigt flyttas sd-kanalerna till andra kanalplatser eller försvinner helt.

Hittar du inte dina kanaler? Du kan behöva uppdatera din tv-guide. Gör så här:

 1. Ta fram din fjärrkontroll
 2. Tryck på knappen som heter EPG
 3. Tryck på den blåa knappen
 4. Välj alternativet Uppdatera tv-guide och därefter OK

Vill du skapa en ny kanallista? Gå till användarmanualen för tv-boxen Arris (pdf), kapitel 12, sidan 20.

För dig som har kabel-tv

Kanalerna TV8, TV10, Kanal 5, Sjuan, Kanal 9, Kanal 11 och TV 12 sänds från och med nu som hd-kanaler (high definition) vilket ger en bättre ljud- och bildupplevelse. Det betyder att du som ser tv med en tv-box via antennuttaget måste ha en hd-box för att kunna fortsätta se kanalerna.

Har du en hd-box?

Då kan du behöva göra en kanalsökning. Nedan hittar du instruktioner för det. På undersidan av tv-boxen står det vilken modell du har.

Humax 1000C

 1. Välj Meny på fjärrkontrollen och därefter Inställningar
 2. Slå in PIN 0000 (eller 1234)
 3. Tryck på Installation
 4. Välj Kanalsökning


Humax 2000C

 1. Välj Home på fjärrkontrollen och därefter Inställningar
 2. Välj Kanalinställningar
 3. Välj Automatisk kanalsökning

Har du en sd-box eller inte får det att fungera?

Vänd på boxen för att se vilken modell du har.
Kontakta i så fall våran kundsupport på 020 222 222

Infoblad nov 2017

Förändring av TV-leverans

Canal Digital har köpts upp av Telenor som också äger Bredbandsbolaget. De har lagt över vårt avtal från Canal Digital till Bredbandsbolaget. Vi har alltså ingen förändring i vårt avtal, det bara nytt namn ungefär som när det byttes från ATM till Canal Digital för några år sedan. Det man behöver göra är att registrera sig på Bredbandsbolagets hemsida eller ringa till deras kundservice. De behöver serienumret som står på undersidan av boxen, samt numret på kortet som sitter i boxen.

När omslaget sedan sker behöver man söka om kanalerna, både på den digtala och analoga nätet. Omslaget sker den 20 nov kl 18.00. Mer info kommer i brevlådan från Bredbandsbolaget.

 

Städdag

Vi kommer att ha en gemensam städdag då vi vårdar föreningens gemensamma ytor den 19 nov.

Vi börjar med samling vid föreningsgaraget (längst bort mot containern) kl 10 och gör ett uppehåll kl 12 för fika och korvgrillning.

 

Röjning på vindar och källare

Vi kommer snart att ha en större brandinspektion av fastigheterna och i samband med städdagen kommer vi att röja rejält på vindar och källare.

De som har prylar stående utanför förråd och i korridorer mm. I våra gemensamutrymmen uppmanas att ta bort dessa, då de annars kommer att slängas.

 

mvh

Styrelsen

Information om Digital-TV-övergång till Bredbandsnolaget

Från och med 2017-11-20 kommer våra digitala TV-kanaler att levereras av Bredbandsbolaget.
Detta pga av att Canal Digital köpts upp av Telenor, som även äger Bredbandsbolaget och Ownit.

Vi har fortfarande samma avtal som innan och de analoga kanalerna samt Internetuppkoppling är opåverkade.

Det man behöver göra före övergången är att registrera sitt kodkort till digital-boxen hos Bredbandsbolaget.

Mer information och hur du gör detta finner du detta infoblad som även delas ut i brevlådorna:

Infoblad_bredbandsbolaget

Infoblad juni 2017

Målning av linjer runt P-platser

Torsdagen 8 juni målades nya linjer runt våra P-platser.

I samband med detta målade vi upp fyra stycken nya parkeringsplatser. Dessa platser blir som de andra uthyrningsplatser och de har nu delats ut till nästkommande i parkeringskön.

 

Parkeringsbolag

Då det trots upprepade påpekande inte skötts med parkering på allmänna utrymmen och utanför portar, har föreningen skrivit avtal för en testperiod på ett år med parkeringsbolaget P-service, som kommer att övervaka vårt område. Felparkeringar kommer därmed att resultera i P-böter. Ny tydligare skyltning av parkeringsregler kommer att sättas upp i området och kommer att inleda bevakning fr.o.m 2017-07-01

Du kan läsa mer om P-service på deras hemsida

www.pservice.se

 

Styrelsen

Önskar alla en trevlig sommar

Infoblad maj 2017

Målning av linjer runt P-platser

 

Torsdagen 8 juni kommer det att målas nya linjer runt våra P-platser kl 8.00-16.00.

Under denna tid måste alla bilar vara flyttade så att de kommer åt att måla.

Under denna dag är det tillåtet att parkera var som helst på föreningens mark så länge det inte hindrar.


OBS! Parkera ej inom de rödmarkerade områdena. Gula områden parkerar man på egen risk då det är kommunens mark

 

Rastning av hundar

På förekommen anledning måste vi påminna om att det INTE är tillåtet att rasta sina hundar på föreningens grönytor. Det är inte trevligt att det lämnas hundbajs och kissas på husfasader mm. Vi har observerat boende i föreningen som struntar i detta och fortsätter det, vidtas vidare åtgärder. Företaget som klipper gräset tycker inte det är roligt att rengöra sina maskiner från bajs.

 

 

mvh

Styrelsen

Infoblad oktober 2016

Städdag

 

Dags för höstens städdag då vi vårdar vår yttermiljö och grillar korv och fikar.

Vi startar vid föreningsgaraget kl 10.00 på söndag 13 nov.
Välkomna

Garageportar

 

Bytet av garageportarna är nu i princip klart förutom lite småjusteringar och reparationer.

Hemförsäkringar

 

Vi vill påminna alla om att det är viktigt att ha bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring, då det krävs för att täcka vissa skador som kan uppstå.

 

Parkering

 

Parkeringssituationen i området är ansträngd. Många platser tas idag upp av firmabilar som inte hör hemma i området. Vi vill uppmana de som parkerar firmabilar i området att undvika det. Tänk på att det är en skattepliktig förmån att använda firmabil till och från arbetet och skattemyndigheten kontroller detta nu. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera utanför portarna annat än kortare tid för i och urlastning, vänligen respektera detta.
Styrelsen arbetar på att se om det går att anlägga fler parkeringsplatser på vår mark, men det tar lång tid då det kräver bygglov mm.

 

Fimpar

 

Återigen måste vi påpeka att det inte är tillåtet att kasta ut fimpar från balkongerna.
Har ni gäster, se till att de är medvetna om det också. För allas trevnad.

 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Infoblad juni 2016

Byte av garageportar

 

Arbeten med att byta garageportar sätter i gång v33. Det kommer att aviseras närmare instruktioner för garagehyresgäster närmare inpå arbetets start.

 

Bullerplank

 

Byggstarten av nya bullerplanket har blivit försenad pga. försenat bygglov från Täby Kommun, men Kommunen har nu meddelat att bygglovet är godkänt och klart. Nytt datum för byggstart har ännu inte meddelats.

 

Grovsopor

 

Återigen måste vi påminna om att inte överfylla grovsopscontainern och att inte ställasaker brevid containern. Är containern full, får ni vänta med att slänga, eller ta dem till Hagbytippen. Containern töms torsdag ojämna veckor.

 

 

Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar

Styrelsen