Infoblad maj 2013

Inre reparationsfonden

Eftersom reglerna för fonderade medel i bostadsrättsföreningar ändrats, som vi informerade om på årsmötet, så kan inte innestående medel i den inre reparationsfonden flyttas till den yttre reparationsfonden. Årsmötet beslutade att de lägenheter som har pengar kvar i inre reparationsfonden, bör ta ut dessa genom att lämna in kvitton som kan relateras till underhåll av lägenheten.
Det kan vara sådant som t.ex: Arbetskostnad för arbeten i lägenheten, vitvaror, material (färg, tapeter, golv etc), verktyg och redskap för dessa arbeten. Med kvittot skall bifogas kontonummer för utbetalning av pengarna.
Fonden tillförs inga nya medel och kommer när den är tömd att upphöra.

Storstädning

Inom kort kommer en storstädning av gemensamma ytor att genomföras i tvättstugor och gemensamma ytor, inklusive fönstertvätt i portar och källare. Detta kommer att genomföras av städfirman som städar våra trapphus.

Sandbyte i lekparken

Inom kort kommer sanden i lekparken att bytas ut.

Rensning av gatubrunnar

Sugning och spolning av våra gatubrunnar är beställd och kommer att utföras inom den närmsta tiden.

Gräsklippning

Under grönperioden kommer våra gräsmattor att klippas av ROFAS, som förra året.

Vistelse på tak

På förekommen anledning påminner vi om att det är absolut förbjudet att vistas på taken.
Lägenheterna högst upp i 1A-D har fönster som vetter mot taket och det har förekommit att boende där klättrat ut genom fönstren och vistats på taken. Detta är förbjudet både av säkerhetsskäl och för att taken inte är gjorda för att gå på.