Infoblad nov 2013

Bredbands- och TV-installation

OwnIT har tyvärr  meddelat att det blivit förseningar av installationen av bredband och TV.

Det är mycket viktigt att CLS får tillträde till alla lägenheter när de aviserar om installationen.

Om ni ej kan vara hemma den aktuella dagen, går det bra att lämna uppmärkta (namn och lägenhetsnummer) nycklar i föreningens brevlåda på Hägernäsvägen 1 nb.