Årsmötesdatum bestämt

Nu är datum för årsmötet 2014 bestämt.

 

 

BRF Flygbåten håller ordinarie föreningsstämma

måndagen den 28 april 2014 klockan 19.00 Plats: Föreningslokalen, Hägernäsvägen 9

 

 

 

Kallelse med årsmöteshandlingar delas ut till alla medlemmar ca 2 veckor innan årsmötet.

                

Medlem som önskar visst ärende behandlat på den ordinarie föreningsstämman, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 18 mars.

Varje röstberättigad äger en röst. Ingen får genom fullmakt rösta för mer är än annan röstberättigad.

Endast den som själv är medlem, får genom fullmakt rösta för en annan.