Årsmöte 27 april 2016

BRF Flygbåten håller årsstämma i föreningslokalen onsdagen den 27 april 2016 kl 19.00

Välkomna.