Infoblad juni 2016

Byte av garageportar

 

Arbeten med att byta garageportar sätter i gång v33. Det kommer att aviseras närmare instruktioner för garagehyresgäster närmare inpå arbetets start.

 

Bullerplank

 

Byggstarten av nya bullerplanket har blivit försenad pga. försenat bygglov från Täby Kommun, men Kommunen har nu meddelat att bygglovet är godkänt och klart. Nytt datum för byggstart har ännu inte meddelats.

 

Grovsopor

 

Återigen måste vi påminna om att inte överfylla grovsopscontainern och att inte ställasaker brevid containern. Är containern full, får ni vänta med att slänga, eller ta dem till Hagbytippen. Containern töms torsdag ojämna veckor.

 

 

Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar

Styrelsen