Infoblad nov 2017

Förändring av TV-leverans

Canal Digital har köpts upp av Telenor som också äger Bredbandsbolaget. De har lagt över vårt avtal från Canal Digital till Bredbandsbolaget. Vi har alltså ingen förändring i vårt avtal, det bara nytt namn ungefär som när det byttes från ATM till Canal Digital för några år sedan. Det man behöver göra är att registrera sig på Bredbandsbolagets hemsida eller ringa till deras kundservice. De behöver serienumret som står på undersidan av boxen, samt numret på kortet som sitter i boxen.

När omslaget sedan sker behöver man söka om kanalerna, både på den digtala och analoga nätet. Omslaget sker den 20 nov kl 18.00. Mer info kommer i brevlådan från Bredbandsbolaget.

 

Städdag

Vi kommer att ha en gemensam städdag då vi vårdar föreningens gemensamma ytor den 19 nov.

Vi börjar med samling vid föreningsgaraget (längst bort mot containern) kl 10 och gör ett uppehåll kl 12 för fika och korvgrillning.

 

Röjning på vindar och källare

Vi kommer snart att ha en större brandinspektion av fastigheterna och i samband med städdagen kommer vi att röja rejält på vindar och källare.

De som har prylar stående utanför förråd och i korridorer mm. I våra gemensamutrymmen uppmanas att ta bort dessa, då de annars kommer att slängas.

 

mvh

Styrelsen