Årsmötet framflyttat till 17 juni

P.g.a. Coronarestriktionerna har vi beslutat att flytta fram årsmötet till den 17 juni.

Städdagen har vi av samma skäl beslutat ställa in.