BRF Flygbåten

En hemtrevlig bostadsrättsförening i Täby:s Hägernäs

Visar inlägg i kategorin Okategoriserade

Just nu kan det förekomma att det finns brunt vatten i våra kranar. Detta är rost och beror på att de utfört arbeten på det kommunala vattnet och gäller hela Hägernäsområdet. Kommunen är inkopplad och får ni brunt vatten, bör det försvinna om man spolar en stund.

pga ett strömavbrott är vi tillfälligt utan internet och TV sedan 17.20. Telenor jobbar på att lösa problemet som drabbar halva Täby. De beräknar ha tjänsterna tillbaka runt kl 22 i kväll. Det kan förekomma att säkringar i tvättstugor eller liknande lokalt påverkats. Ring felanmäl i så fall.

Golvet repareras i tvättsugan 1A-D i början av juni och är stängd.Vi hänvisar till tvättstugorna i port 1 och 5 under tiden.

Tvättmaskinen har havererat och reparationen blir för dyr, så vi byter ut den mot en ny maskin som kommer att installeras i början på juni. Under tiden hänvisar vi till tvättstugan i port 5, där stortvättmaskinen finns. Det är en särskild nyckel till den och du kan kvittera ut en egen kopia, av styrelsen, om […]

P.g.a. Coronarestriktionerna har vi beslutat att flytta fram årsmötet till den 17 juni. Städdagen har vi av samma skäl beslutat ställa in.

Den värmepump som tillverkar varmvatten i vår bergvärmeanläggning har gått sönder.Varmvatten produceras i begränsad omfattning med backupsystemet via elpatron, men det är vikitgt att spara på varmvattnet tills det är åtgärdat. Reparatör kommer på morgonen 10/3 för att felsöka och laga pumpen. Uppdatering: Rörfirman har på morgonen felsökt och bytt en del i anläggningen som […]

Årsmöte BRF Flygbåten håller ordinarie föreningsstämma torsdagen den 29 april 2021 klockan 19.00Plats: Föreningslokalen, Hägernäsvägen 9 Kallelse med årsmöteshandlingar delas ut till alla medlemmar ca 2 veckor innan årsmötet. Medlem som önskar visst ärende behandlat på den ordinarie föreningsstämman, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 29 mars. Varje röstberättigad äger en röst. Ingen får […]

Telenor har flyttat ett par kanaler måndag 9 nov 2020.Det verkar behövas göra en kanalsökning på digitalboxarna för att hitta dem. (Detta berör INTE de analoga kanalerna) Vi gör en liten förändring för Kanal 5 och TV12 Måndag den 9:e november utför vi en kanalomläggning för Kanal 5 och TV12. Det gör vi för att du ska få en […]

OBS! Årsmötet framflyttat pga Coronaviruset Pga de extraordinära omständigheterna kring COVID19-pandemin, har vi i samråd med SBC, beslutat att skjuta upp årsmötet ca två månader. Detta för att minimera risken för onödig smittspridning. Vi återkommer med ett exakt datum senare /Styrelsen

Vi kommer att ha en gemensam städdag då vi vårdar föreningens gemensamma ytor den 28 oktober.   Vi börjar med samling vid föreningsgaraget (längst bort mot containern) kl 10 och gör ett uppehåll kl 12 för fika och korvgrillning.       mvh Styrelsen