Välkommen på utedag 12 maj

Söndag den 12 maj från kl 10, träffar vi våra grannar och gör något gemensamt för vår utemiljö.

Verktyg och redskap finns vid föreningsgaraget, intill elavfallsrummet längst bort i 1A-D.

Korvgrillning och fika vid föreningslokalen på baksidan av port 9 vid 12-tiden.

Varmt välkomna

/Styrelsen

Ändringar i bostadsrättslagen

OBSERVERA!

Från 1 januari 2023 gäller ändringar i bostadsrättslagen, vilket påverkar bl.a. röstlängden på årsmötet, samt att många fler förändringar eller renoveringar i lägenheterna måste sökas och få tillstånd av styrelsen.
Ni kan läsa mer om ändringarna på t.ex. SBC:s hemsida:
https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/skarpare-regler-kring-upplatelseavtal-arsredovisningar-och-medlemmars-rostratt-i-bostadsrattsforeningar-fran-1-januari-2023/

Årsmöte 25 maj

BRF Flygbåten håller ordinarie föreningsstämma

torsdagen den 25 maj 2023 klockan 19.00
Plats: Föreningslokalen, Hägernäsvägen 9

Kallelse med årsmöteshandlingar delas ut till alla medlemmar ca 2 veckor innan årsmötet.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på den ordinarie föreningsstämman, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 25 april.

Varje röstberättigad äger en röst. Endast EN röstberättigad medlem per lägenhet räknas.

Med reservation för eventuella ändringar pga pandemisituationen o.dyl.

OBSERVERA!

Från 1 januari 2023 gäller ändringar i bostadsrättslagen, vilket påverkar bl.a. röstlängden på årsmötet, samt att många fler förändringar eller renoveringar i lägenheterna måste sökas och få tillstånd av styrelsen.
Ni kan läsa mer om ändringarna på t.ex. SBC:s hemsida:
https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/skarpare-regler-kring-upplatelseavtal-arsredovisningar-och-medlemmars-rostratt-i-bostadsrattsforeningar-fran-1-januari-2023/

Länken kommer att finnas på vår hemsida:

www.flygbaten.se

mvh

Styrelsen

Stamspolning och OVK i juni

Röranalys AB kommer att på uppdrag av styrelsen utföra stamspolning samt OVK i alla lägenheter i början av juni, och kommer då att behöva tillträde till alla lägenheter.

Separata aviseringar med mer detaljerad info kommer att göra av Röranalys.

Brunt kranvatten

Just nu kan det förekomma att det finns brunt vatten i våra kranar.

Detta är rost och beror på att de utfört arbeten på det kommunala vattnet och gäller hela Hägernäsområdet.

Kommunen är inkopplad och får ni brunt vatten, bör det försvinna om man spolar en stund.

Avbrott i TV och internet sön 12/9 -Åtgärdat

pga ett strömavbrott är vi tillfälligt utan internet och TV sedan 17.20.

Telenor jobbar på att lösa problemet som drabbar halva Täby. De beräknar ha tjänsterna tillbaka runt kl 22 i kväll.

Det kan förekomma att säkringar i tvättstugor eller liknande lokalt påverkats. Ring felanmäl i så fall.

Tvättmaskinen i port 1 trasig – Åtgärdat

Tvättmaskinen har havererat och reparationen blir för dyr, så vi byter ut den mot en ny maskin som kommer att installeras i början på juni. Under tiden hänvisar vi till tvättstugan i port 5, där stortvättmaskinen finns. Det är en särskild nyckel till den och du kan kvittera ut en egen kopia, av styrelsen, om du inte redan har en.
Kontakta Percy Jansson för nyckelutlämning 0730292314