Stamspolning och OVK i juni

Röranalys AB kommer att på uppdrag av styrelsen utföra stamspolning samt OVK i alla lägenheter i början av juni, och kommer då att behöva tillträde till alla lägenheter.

Separata aviseringar med mer detaljerad info kommer att göra av Röranalys.

Brunt kranvatten

Just nu kan det förekomma att det finns brunt vatten i våra kranar.

Detta är rost och beror på att de utfört arbeten på det kommunala vattnet och gäller hela Hägernäsområdet.

Kommunen är inkopplad och får ni brunt vatten, bör det försvinna om man spolar en stund.

Avbrott i TV och internet sön 12/9 -Åtgärdat

pga ett strömavbrott är vi tillfälligt utan internet och TV sedan 17.20.

Telenor jobbar på att lösa problemet som drabbar halva Täby. De beräknar ha tjänsterna tillbaka runt kl 22 i kväll.

Det kan förekomma att säkringar i tvättstugor eller liknande lokalt påverkats. Ring felanmäl i så fall.

Tvättmaskinen i port 1 trasig – Åtgärdat

Tvättmaskinen har havererat och reparationen blir för dyr, så vi byter ut den mot en ny maskin som kommer att installeras i början på juni. Under tiden hänvisar vi till tvättstugan i port 5, där stortvättmaskinen finns. Det är en särskild nyckel till den och du kan kvittera ut en egen kopia, av styrelsen, om du inte redan har en.
Kontakta Percy Jansson för nyckelutlämning 0730292314

Inget varmvatten 9/3 – Åtgärdat

Den värmepump som tillverkar varmvatten i vår bergvärmeanläggning har gått sönder.
Varmvatten produceras i begränsad omfattning med backupsystemet via elpatron, men det är vikitgt att spara på varmvattnet tills det är åtgärdat.

Reparatör kommer på morgonen 10/3 för att felsöka och laga pumpen.

Uppdatering:

Rörfirman har på morgonen felsökt och bytt en del i anläggningen som gått sönder och varmvattnet är nu tillbaka.

Kallelse till årsmöte

Årsmöte

BRF Flygbåten håller ordinarie föreningsstämma

torsdagen den 29 april 2021 klockan 19.00
Plats: Föreningslokalen, Hägernäsvägen 9

Kallelse med årsmöteshandlingar delas ut till alla medlemmar ca 2 veckor innan årsmötet.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på den ordinarie föreningsstämman, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 29 mars.

Varje röstberättigad äger en röst. Ingen får genom fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Endast den som själv är medlem, får genom fullmakt rösta för en annan.

Med reservation för eventuella ändringar pga pandemisituationen.

mvh

Styrelsen