Lägenhetsnummer:

Nya lägenhetsnummer är nu utdelade till alla medlemmar. Observera att dessa nummer är till för att identifiera lägenhetens placering i porten. Samma lägenhetsnummer återkommer i varje port. Detta hjälper t.ex. räddningstjänsten att hitta rätt lägenhet i nödsituationer. De gamla lägenhetsnumrena gäller fortfarande som registrerings-id och det är det som skall anges på avier och i allt som gäller föreningen.