Get Adobe Flash player

Infoblad 110824

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Flygbåten            

 ÖVERSVÄMNINGAR

 Tyvärr har vi haft översvämningar under augusti. I garagen i 1:an samt i nedre källaren och skyddsrummen i 1A. Medlemmar i styrelsen har åtgärdat de akuta lägena. För närvarande har vi torkningsåtgärder som pågår denna vecka i källaren i 1A. Möte med kommunrepresentant, representant för NCC samt brf styrelse kommer att ske snarast för att se över avloppssystemen.

 HÄNGPILAR

 En av hängpilarna vid gångvägen ner mot tunneln under motorvägen har, som många noterat, brutits sönder. Pilarna står på kommunens mark (brf sköter gräsklippningen). NCC, som på kommunens uppdrag svarar för park-och gångvägar bl a, kontaktades dagen efter fallet. NCC kommer att ta bort pilen under v 34 eller 35.

 HÄNGLÅS GROVSOPSCONTAINER

 Hänglåset har gått sönder och kommer att bytas ut.

 NYCKEL TILL ELAVFALLSFÖRRÅDET OCH GROVSOPSCONTAINER

 Behöver du nyckel till dessa? Lägg en lapp i brfs brevlåda, Hägernäsvägen 1,

1 tr ned eller maila: styrelsen@flygbaten.se

 SOPSORTERING

 I föreningen använder vi oss av viss sopsortering. Vänligen följ våra regler:

  • Tidningar ( ej påsar) slängs i någon av de 2 stora, gröna behållare, som står utanför 3:an
  • Hushållssopor slängs i sopbehållarna utanför portarna
  • Elavfall slängs i våraolika kärl i elavfallsrummet längst bort i garagelängan i 1 A-D (nyckel, se punkten om nyckel)
  • Grovsopor får ej ställas utanför containern. Alla tomma kartonger skall vara platta, möbler itumonterade samt försök slänga så långt in som möjligt!
  • Numera finns flera containrar för glas, kläder, plast mm placerade till höger om busshållplatsen ”Flygkårsvägen” och bredvid tennistältet

Använd det gärna

 TVÄTTSTUGOR

 Du som använder tvättstugan vänligen följ de regler som finns om städning och bokning. På förekommen anledning vill vi också påpeka att soppåsen är endast till för sopor såsom ludd, tvätt-och sköljmedelsförpackningar!

När du ser att påsen är full, släng den då. Låt inte din granne ta hand om den!

 FIMPAR

 Tacksam om du som röker inte slänger dina fimpar på marken. Tänk på att det finns både barn, hundar, katter och andra djur som kan få i sig dessa!

 RASTNING AV HUNDAR

 Snälla, rasta inte din hund inom föreningens område. Kom också ihåg att hunden ska vara kopplad samt att den inte får vistas bland annat på lekplatser

(kommunens regler).

 CYKLAR

 Boende i 1 A-D; Du som äger en cykel eller flera, som står i cykelförrådet (garage nr 12) vänligen sätt lapp med namn och lghnr på den/dessa. De som inte är namnade, tas bort av föreningen.

Kommentarer inaktiverade.