Get Adobe Flash player

Dagvattenledningarna

Problem med dagvattensledningar ned mot gångtunneln.

Sedan många år tillbaka har det varit problem med igensatta dagvattenledningar med översvämminigar av gångtunneln under motorvägen.
På senare tid har dessa blivit värre och värre och garage och källare i Hägernäsvägen 1 översvämmas nu regelbundet, vilket är ohållbart.

Kommunen har nu utrett saken och det har visat sig att den stora pilen vid gångtunneln har med tiden skadat rören och inte bara täppt till dem utan skadat dem så mycket att de måste bytas ut.
Då pilen står på kommunens mark, har de bestämt att den skall tas bort, både för att den inte skall orsaka mer skada och för att de skall komma åt rörledningarna som går under den.

Dagvattenledningarna under och på andra sidan motorvägen kommer också att bytas, så att vi förhoppningsvis skall få en väl fungerande avrinning av regnvattnet i fortsättningen.

Förmodligen kommer en del modifieringar av vändplannen framför garagen också att göra eftersom regnvattnet idag rinner in i garagens avlopp och överbelastar detta.

Kommentarer inaktiverade.