Reparationsarbeten

JIO Mur och Puts kommer den närmaste tiden att reparera putsen på våra fastigheters socklar. Arbetet kommer att ske på dagtid och visst oväsen kan förekomma. Arbetena beräknas bli klara under våren, beroende på väderförhållanden mm.