Värme och varmvatten

Under vintern har det som ni kanske märkt, varit en del problem med varmvattnet och värmen. Detta beror på problem med bergvärmeanläggningen som inte fungerat som den skall. Styrelsen arbetar fortlöpande med entreprenören Rörfirman AB för att få anläggningen att fungera som den borde.
Vi har ställt om anläggningen till att använda mer olja för att det inte skall bli för kallt, men detta medför ökade kostnader tyvärr.