Infoblad september 2012

Asfaltsarbeten

Vi har fått en del asfaltsytor återställda eller reparerade sista tiden. Detta har koordinerats med BRF Hägernässtaden, vilket sparat en del kostnad. Viss del av arbetena har kommunen stått för. Arbetena är nu klara och vi bör slippa de besvär dessa arbeten medfört.

Översvämmningsproblemen

Sedan kommunen bytt ut de trasiga dagvattenrören och tagit bort pilen nere vid gångtunneln, har vi inte haft några problem med översvämmningar, varken i 1 A-D eller i 1:an. Det verkar som om detta var orsaken till problemen. I samband med detta behövde ett nytt sandfång monteras på vår ledning utanför port 1.

Felanmälan värme/varmvatten till Vicevärd.

All felanmälan inklusive värme och varmvatten skall göras till vicevärden på felanmälningsnumret som står i portarna. Felanmälan som ej är av akut natur kan även göras på föreningens e-postadress styrelsen@flygbaten.se
Vi hade en del problem med en styrenhet för varmvattnet, under sommaren, men dessa verkar nu vara lösta.

Rastning förbjuden, kopplade hundar.

På förekommen anledning måste vi påminna om att det inte är tillåtet att rasta sina hundar på föreningens område, samt att samtliga hundar skall hållas kopplade enligt kommunens regler.

Skyltar om detta kommer att sättas upp för att förtydliga för övriga utanför föreningen.

Påminnelse om inre reparationsfond

På årsmötet beslutades om att avskaffa den inre reparationsfonden.
Medlemmarna har fram till 121231 på sig att lämna in kvitton på reparationer, material eller liknande för underhåll av lägenhetens insida. Ev. icke uttagna medel kommer därefter att överföras till den yttre reparationsfonden.

Städdag 28/10.

28 oktober kommer vi att ha städdag i föreningen, då vi tar hand om föreningens yttermiljö.

Samling vid föreningsgaraget kl 10. Korvgrillning och fika ca kl 12.

Fimpar

Vi måste återigen påminna om att det inte är tillåtet att slänga fimpar från balkongerna eller runt husen. Vid en nyligen gjord inspektion hittades flera hundra fimpar under vissa balkonger. Det är inte så svårt att identifiera vilka som slänger sina fimpar från balkongen och om inte skärpning sker, blir vi tvungna att vidta åtgärder mot dessa lägenhetsinnehavare.

mvh

Styrelsen