Bollspel förbjudet mot väggar och dörrar eller i närheten av bilar.

Vi vill informera om att det inte är tillåtet med bollspel mot väggar och dörrar eller i närheten av bilar. Våra fasader tål inte att det sparkas boll mot dem och det vore trevligt om våra nyreparerade fasade kunde få var hela ett tag. Vi har därför satt upp skyltar på vissa platser för att informera om detta.