Stamspolning och OVK i juni

Röranalys AB kommer att på uppdrag av styrelsen utföra stamspolning samt OVK i alla lägenheter i början av juni, och kommer då att behöva tillträde till alla lägenheter.

Separata aviseringar med mer detaljerad info kommer att göra av Röranalys.