Infoblad sep -22

OVK-åtgärder

Ett antal lägenheter befanns ha brister vid OVK-kontrollen. Dessa kommer att åtgärdas under v40-42. Berörda lägenheter blir aviserade om tillträde, nyckelhantering osv.

Trasig fläkt i port 7

Fläktmotorn i port 7 har havererat och vi väntar på en ny. Denna kommer att installeras så fort den dyker upp.

Dåliga ekonomiska tider

Som de flesta förhoppningsvis har noterat har bränsle, el och räntor ökat kraftigt sista tiden och mer ökningar förväntas.

Vi har fortfarande rätt bra marginaler, och vi behöver för närvarande inte höja avgifterna.

MEN vi vill att alla hjälps åt att vara sparsamma med varmvatten, uppvärmning och gemensam el etc. för att minska effekterna av detta.

Fönster

Styrelsen har inlett arbete med att sondera och planera för fönsterbyte i föreningen.

Det ekonomiska läget kan dock påverka när detta kan komma att genomföras.