Årsmöte 25 maj

BRF Flygbåten håller ordinarie föreningsstämma

torsdagen den 25 maj 2023 klockan 19.00
Plats: Föreningslokalen, Hägernäsvägen 9

Kallelse med årsmöteshandlingar delas ut till alla medlemmar ca 2 veckor innan årsmötet.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på den ordinarie föreningsstämman, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 25 april.

Varje röstberättigad äger en röst. Endast EN röstberättigad medlem per lägenhet räknas.

Med reservation för eventuella ändringar pga pandemisituationen o.dyl.

OBSERVERA!

Från 1 januari 2023 gäller ändringar i bostadsrättslagen, vilket påverkar bl.a. röstlängden på årsmötet, samt att många fler förändringar eller renoveringar i lägenheterna måste sökas och få tillstånd av styrelsen.
Ni kan läsa mer om ändringarna på t.ex. SBC:s hemsida:
https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/skarpare-regler-kring-upplatelseavtal-arsredovisningar-och-medlemmars-rostratt-i-bostadsrattsforeningar-fran-1-januari-2023/

Länken kommer att finnas på vår hemsida:

www.flygbaten.se

mvh

Styrelsen