Stambyte:

BRF Flygbåten genomförde under 2006/2007
– Stambyte och renovering av samtliga badrum/WC
– Stambyte i kök
Byte av elinstallationer i fastigheternas gemensamma utrymmen m.m.  
Dragning av nya el-stigare samt nya el-centraler till lägenheterna
Kulvertbyte mellan respektive huskropp
Byte av reglerventiler samt inreglering av termostatventil
– Byte av takfläktar för ventilation

Riksbyggen ledde projektet och Kungsfiskaren AB var totalentreprenör