Motorvägens buller:

Styrelsen har länge fört en dialog med kommunen och vägverket angående det undermåliga bullerplanket som finns idag. Sedan det nya planket uppförts på andra sidan motorväget har bullret ökat markant p.g.a. de stora glasytorna. Styrelsen för en dialog med vägverket och kräver att de byter ut bullerplanket mot ett modernt effektivt sådant.

Lämna ett svar