Markarbeten Hägernäsvägen 1 och 1A-D:

På grund av att fuktisolering och dränering runt en del av huskropparna blivit för gammal och dålig, har vi fått problem med fukt i husgrunder och källare. Mest akut är 1A-D och vi har därför inlett arbeten med att gräva upp runt backsidan av huset och täta och dränera runt husgrunden. Efter att man är klar med detta kommer arbeten med dräneringen runt Hägernäsvägen 1