Säkerhet:

Vi uppmanar alla att se till att stänga och se till att dörrarna går i lås ordentligt, då det finns risk för inbrott i förråd och liknande. Inbrott har förekommit i området sista tiden.