Bergvärme:

Föreningen har under 2009 genomfört en övergång till bergvärme för uppvärmning av fastigheterna.

Arbetena är nu klara och anäggningen är i drift.
Den första tiden kommer anläggningen behöva trimmas in och ev. justeras.
Det är därför bra om styrelsen får in feedback på hur värmen fungerar i lägenheterna, samt varmvattnet.
Målsättningen är att vi skall försöka hålla så låga acceptabla värmenivåer som möjligt för att spara pengar och för att hålla ner vår miljöpåverkan enligt energideklarationen som alla fastigheter måste göra.