Snö och is

Nu börjar det vara töväder och snö och is om vartannat och det gör att istappar snabbt kan bildas. Hjälp oss gärna att hålla ett öga på istapparna. Vi håller kontinuerligt bevakning på detta, men istappar kan byggas upp mycket snabbt och det är lätt att missa. Ser ni istappar eller snööverhäng meddela oss gärna på styrelsen@flygbaten.se

 

Värme och varmvatten

Under vintern har det som ni kanske märkt, varit en del problem med varmvattnet och värmen. Detta beror på problem med bergvärmeanläggningen som inte fungerat som den skall. Styrelsen arbetar fortlöpande med entreprenören Rörfirman AB för att få anläggningen att fungera som den borde.
Vi har ställt om anläggningen till att använda mer olja för att det inte skall bli för kallt, men detta medför ökade kostnader tyvärr.

Reparationsarbeten

JIO Mur och Puts kommer den närmaste tiden att reparera putsen på våra fastigheters socklar. Arbetet kommer att ske på dagtid och visst oväsen kan förekomma. Arbetena beräknas bli klara under våren, beroende på väderförhållanden mm.