Störningsjouren

BRF Flygbåten har tecknat avtal med Svenska Störningsjouren AB.

Vid störningar eller abdra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar man deras larmcentral där man har tillgång till professionell hjälp av deras störningsombud/väktare som skyndsamt kommer på plats.

Alla uppgifter du lämnar är sekretesskyddade och lämnas inte ut.

Störningsjouren är öppen:

Söndag-torsdag kl 20.00-03.00
Fredag-lördag kl 20.00-04.00

Telefonnummer till larmcentralen 08-568 214 00

Om man behöver komma i kontakt med Störningsjouren eller har frågor som inte är akuta kontaktas de lättast under kontorstid på telefon 08-645 00 35 eller via e-post info@storningsjouren.se

Informaton har delats ut till alla lägenheter och klisterlappar med telefonnummer sätts upp i varje port.