Snöröjning:

Tänk på att inte parkera på gatan på snöröjningsdagarna onsdagar, annars blir inte gatan snöröjd, plus att det blir parkeringsböter om man står där då. Alltrac sköter numera snöröjningen på både föreningens ytor och de kommunala delarna (gatan och gångvägarna). De röjer maskinellt framtill portarna, men precis utanför portarna måste vi sköta själva, så ta gärna och skotta utanför porten om det behövs, skyfflar och borstar finns i portarna. De som har lägenheter högst upp får gärna hjälpa till att ta bort istappar och uthängande snö.

Lägenhetsnummer:

Nya lägenhetsnummer är nu utdelade till alla medlemmar. Observera att dessa nummer är till för att identifiera lägenhetens placering i porten. Samma lägenhetsnummer återkommer i varje port. Detta hjälper t.ex. räddningstjänsten att hitta rätt lägenhet i nödsituationer. De gamla lägenhetsnumrena gäller fortfarande som registrerings-id och det är det som skall anges på avier och i allt som gäller föreningen.

Sophantering:

På förekommen anledning måste vi återigen påminna medlemmarna om att inte överfylla sopkärlen. Risken är att de då inte hämtas av Sita med illaluktande sophögar som resultat.
Blir sopkärlen fulla skall man gå till nästa port och lägga soporna i ett sopkärl som inte är fullt.

Markarbeten Hägernäsvägen 1 och 1A-D:

På grund av att fuktisolering och dränering runt en del av huskropparna blivit för gammal och dålig, har vi fått problem med fukt i husgrunder och källare. Mest akut är 1A-D och vi har därför inlett arbeten med att gräva upp runt backsidan av huset och täta och dränera runt husgrunden. Efter att man är klar med detta kommer arbeten med dräneringen runt Hägernäsvägen 1

Säkerhet:

Vi uppmanar alla att se till att stänga och se till att dörrarna går i lås ordentligt, då det finns risk för inbrott i förråd och liknande. Inbrott har förekommit i området sista tiden.

Bergvärme:

Föreningen har under 2009 genomfört en övergång till bergvärme för uppvärmning av fastigheterna.

Arbetena är nu klara och anäggningen är i drift.
Den första tiden kommer anläggningen behöva trimmas in och ev. justeras.
Det är därför bra om styrelsen får in feedback på hur värmen fungerar i lägenheterna, samt varmvattnet.
Målsättningen är att vi skall försöka hålla så låga acceptabla värmenivåer som möjligt för att spara pengar och för att hålla ner vår miljöpåverkan enligt energideklarationen som alla fastigheter måste göra.

Motorvägens buller:

Styrelsen har länge fört en dialog med kommunen och vägverket angående det undermåliga bullerplanket som finns idag. Sedan det nya planket uppförts på andra sidan motorväget har bullret ökat markant p.g.a. de stora glasytorna. Styrelsen för en dialog med vägverket och kräver att de byter ut bullerplanket mot ett modernt effektivt sådant.

Stambyte:

BRF Flygbåten genomförde under 2006/2007
– Stambyte och renovering av samtliga badrum/WC
– Stambyte i kök
Byte av elinstallationer i fastigheternas gemensamma utrymmen m.m.  
Dragning av nya el-stigare samt nya el-centraler till lägenheterna
Kulvertbyte mellan respektive huskropp
Byte av reglerventiler samt inreglering av termostatventil
– Byte av takfläktar för ventilation

Riksbyggen ledde projektet och Kungsfiskaren AB var totalentreprenör