Städdag 23 okt

Städdag

Sedvanlig städdag för hösten blir det söndagen den 23 oktober från kl 10 och framåt.
Det blir korvgrillning och fika.

Passa på och kom ut och lär känna dina grannar och bidra till en trevligare utemiljö i vår förening.

Dagvattenledningarna

Problem med dagvattensledningar ned mot gångtunneln.

Sedan många år tillbaka har det varit problem med igensatta dagvattenledningar med översvämminigar av gångtunneln under motorvägen.
På senare tid har dessa blivit värre och värre och garage och källare i Hägernäsvägen 1 översvämmas nu regelbundet, vilket är ohållbart.

Kommunen har nu utrett saken och det har visat sig att den stora pilen vid gångtunneln har med tiden skadat rören och inte bara täppt till dem utan skadat dem så mycket att de måste bytas ut.
Då pilen står på kommunens mark, har de bestämt att den skall tas bort, både för att den inte skall orsaka mer skada och för att de skall komma åt rörledningarna som går under den.

Dagvattenledningarna under och på andra sidan motorvägen kommer också att bytas, så att vi förhoppningsvis skall få en väl fungerande avrinning av regnvattnet i fortsättningen.

Förmodligen kommer en del modifieringar av vändplannen framför garagen också att göra eftersom regnvattnet idag rinner in i garagens avlopp och överbelastar detta.

Infoblad 110824

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Flygbåten            

 ÖVERSVÄMNINGAR

 Tyvärr har vi haft översvämningar under augusti. I garagen i 1:an samt i nedre källaren och skyddsrummen i 1A. Medlemmar i styrelsen har åtgärdat de akuta lägena. För närvarande har vi torkningsåtgärder som pågår denna vecka i källaren i 1A. Möte med kommunrepresentant, representant för NCC samt brf styrelse kommer att ske snarast för att se över avloppssystemen.

 HÄNGPILAR

 En av hängpilarna vid gångvägen ner mot tunneln under motorvägen har, som många noterat, brutits sönder. Pilarna står på kommunens mark (brf sköter gräsklippningen). NCC, som på kommunens uppdrag svarar för park-och gångvägar bl a, kontaktades dagen efter fallet. NCC kommer att ta bort pilen under v 34 eller 35.

 HÄNGLÅS GROVSOPSCONTAINER

 Hänglåset har gått sönder och kommer att bytas ut.

 NYCKEL TILL ELAVFALLSFÖRRÅDET OCH GROVSOPSCONTAINER

 Behöver du nyckel till dessa? Lägg en lapp i brfs brevlåda, Hägernäsvägen 1,

1 tr ned eller maila: styrelsen@flygbaten.se

 SOPSORTERING

 I föreningen använder vi oss av viss sopsortering. Vänligen följ våra regler:

  • Tidningar ( ej påsar) slängs i någon av de 2 stora, gröna behållare, som står utanför 3:an
  • Hushållssopor slängs i sopbehållarna utanför portarna
  • Elavfall slängs i våraolika kärl i elavfallsrummet längst bort i garagelängan i 1 A-D (nyckel, se punkten om nyckel)
  • Grovsopor får ej ställas utanför containern. Alla tomma kartonger skall vara platta, möbler itumonterade samt försök slänga så långt in som möjligt!
  • Numera finns flera containrar för glas, kläder, plast mm placerade till höger om busshållplatsen ”Flygkårsvägen” och bredvid tennistältet

Använd det gärna

 TVÄTTSTUGOR

 Du som använder tvättstugan vänligen följ de regler som finns om städning och bokning. På förekommen anledning vill vi också påpeka att soppåsen är endast till för sopor såsom ludd, tvätt-och sköljmedelsförpackningar!

När du ser att påsen är full, släng den då. Låt inte din granne ta hand om den!

 FIMPAR

 Tacksam om du som röker inte slänger dina fimpar på marken. Tänk på att det finns både barn, hundar, katter och andra djur som kan få i sig dessa!

 RASTNING AV HUNDAR

 Snälla, rasta inte din hund inom föreningens område. Kom också ihåg att hunden ska vara kopplad samt att den inte får vistas bland annat på lekplatser

(kommunens regler).

 CYKLAR

 Boende i 1 A-D; Du som äger en cykel eller flera, som står i cykelförrådet (garage nr 12) vänligen sätt lapp med namn och lghnr på den/dessa. De som inte är namnade, tas bort av föreningen.