Infoblad maj 2017

Målning av linjer runt P-platser

 

Torsdagen 8 juni kommer det att målas nya linjer runt våra P-platser kl 8.00-16.00.

Under denna tid måste alla bilar vara flyttade så att de kommer åt att måla.

Under denna dag är det tillåtet att parkera var som helst på föreningens mark så länge det inte hindrar.


OBS! Parkera ej inom de rödmarkerade områdena. Gula områden parkerar man på egen risk då det är kommunens mark

 

Rastning av hundar

På förekommen anledning måste vi påminna om att det INTE är tillåtet att rasta sina hundar på föreningens grönytor. Det är inte trevligt att det lämnas hundbajs och kissas på husfasader mm. Vi har observerat boende i föreningen som struntar i detta och fortsätter det, vidtas vidare åtgärder. Företaget som klipper gräset tycker inte det är roligt att rengöra sina maskiner från bajs.

 

 

mvh

Styrelsen