Avgiftshöjningar

P.g.a ökade kostnader för el, bränsle och räntor, kommer vi att vara tvungna att höja månadsavgifterna med 10 % från 1 juli i år.

Höjningar av parkeringar, garage, lokaler mm. kommer också att ske.

Detta kommer att presenteras på årsmötet, men vi vill förvarna alla i god tid.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, så behövs du.

Kontakta oss via styrelsen@flygbaten.se

mvh
/Styrelsen