Infoblad juli 2013

Målning av tak Hägernäsvägen 1A-D

Taken på 1A-D är i stort behov av målning och är det enda stora underhållsarbete som planerats i år. Arbetet är upphandlat och kommer att ske efter sommaren. Mer information kommer att sättas upp i portarna när exakta datum bestämts.

Eldningsförbud

Vi har ett par platser i området där man kan sitta och grilla och umgås (Bakom 1:an och 5:an), och vi hoppas att ni använder dem ibland.
Sommaren är varm och det är mycket torrt och det råder allmänt eldningsförbud. Det är dock tillåtet att använda sig av grillar o.dyl, men det är viktigt att tänka på att inte lämna grillar och eldstäder obevakade så länge det brinner eller glöder i dem. Är ni klara med grillningen, se till att glöden slocknat eller släck den innan ni lämnar platsen.

Se gärna till att ha en hink med vatten eller annat släckmedel till hands när ni gör upp eld, i fall olyckan skulle vara framme.

 

Vi önskar alla medlemmar en fortsatt härlig sommar