Infoblad oktober 2016

Städdag

 

Dags för höstens städdag då vi vårdar vår yttermiljö och grillar korv och fikar.

Vi startar vid föreningsgaraget kl 10.00 på söndag 13 nov.
Välkomna

Garageportar

 

Bytet av garageportarna är nu i princip klart förutom lite småjusteringar och reparationer.

Hemförsäkringar

 

Vi vill påminna alla om att det är viktigt att ha bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring, då det krävs för att täcka vissa skador som kan uppstå.

 

Parkering

 

Parkeringssituationen i området är ansträngd. Många platser tas idag upp av firmabilar som inte hör hemma i området. Vi vill uppmana de som parkerar firmabilar i området att undvika det. Tänk på att det är en skattepliktig förmån att använda firmabil till och från arbetet och skattemyndigheten kontroller detta nu. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera utanför portarna annat än kortare tid för i och urlastning, vänligen respektera detta.
Styrelsen arbetar på att se om det går att anlägga fler parkeringsplatser på vår mark, men det tar lång tid då det kräver bygglov mm.

 

Fimpar

 

Återigen måste vi påpeka att det inte är tillåtet att kasta ut fimpar från balkongerna.
Har ni gäster, se till att de är medvetna om det också. För allas trevnad.

 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen